Evidence

Modul evidence obsahuje seznam krav v daném chovu, krávy je možno umísťovat do různých chovů a skupin a ty potom porovnávat mezi sebou.

Project 2 image

Kontrola užitkovosti

V modulu kontrola užitkovosti se pracuje s daty získanými z celostáního registru. Je možno sledovat jak absolutní hodnoty měřených veličin, tak jejich změny mezi jednotlivými měřeními a provádět řadu dalších analýz.

Project 2 image Project 2 image Project 2 image

Dojení

Modul dojení pracuje s daty získanými přímo z dojíren. Pro každou krávu jsou k dispozici detailní informace o její dojivosti, ze kterých je možno počítat hodnoticí ukazatele jak pro každé zvíře samostatně, tak pro nejrůzněji definoavné skupiny a kategorie.

Project 2 image Project 2 image Project 2 image