Webové rozhraní

Jednoduché webové rozhraní slouží vedoucím jednotlivých provozů pro pravidelné měsíční hlášení výrobních ukazatelů. Sledované sady ukazatelů se samozřejmě liší podle typu chovu, něco jiného se sleduje u brojlerů, něco jiného u nosnic. Odlišná je rovněž i práce s časem, chov brojlerů je organizován po turnusech jen o málo delších než 1 měsíc, stačí tedy zadat jedno hlášení za celý turnus. Oproti tomu chov nosnic trvá déle než rok, je proto třeba zadávat data průběžně každý měsíc.

Pragmatik - Drůbež

Modul drůbež slouží k analýze dat získaných webovou aplikací. Umožňuje počítat nejrůznější součty a průměry a porovnávat mezi sebou jednodlivá střediska, haly nebo časová období.