Evidence

Modul evidence obsahuje seznamy zvířat, evidenční karty zvířat, základní výpisy událostí a celkový přehled technicko-ekonomických ukazatelů. Jsou zde i sestavy pro výstup do účetnictví nebo pro dotační program Welfare.

Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image

Pořizování

Modul pořizování slouží k zadávání hlášení o událostech s konkrétními zvířaty (zařazení, inseminace, porod, odstav, ...), nebo se skupinami zvířat (hlášení událostí výkrmu).

Společným prvkem všech hlášení je 100% dohledatelnost - každé hlášení má podobu dokladu, u kterého se eviduje kdo a kdy jej pořídil, změny se dají dělat jen formou opravných dokladů.

Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image

Inseminace

Modul inseminace je určen k obsluze agendy inseminací. Nalezneme zde jak sestavy pro každodenní práci (Očekávaní inseminace, Hlášení inseminací, Přehled turnusů), tak i řadu sestav pro vyhodnocování inseminací (Hodnocení techniků, Hodnocení kanců, Neúspěchy zapouštění, ...).

Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image

Porodna

Modul porodna slouží k obsluze agenty porodů. Klíčovým prvkem je zde turnus, jako skupina zvířat (definovaná ručně na základě umístění nebo automaticky na základě data porodu), která je samostatně sledovaná a vyhodnocovaná od přesunu na porodnu přes porod až po odstav, včetně případného ponechání prasnic na porodně v roli kojných.

Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image Project 1 image

Předvýkrm, odchov a výkrm

Na rozdíl od reprodukčního stáda, kde se každé zvíře sleduje a eviduje jednotlivě, v návazujích kategoriích typu Předvýkrm, Odchov nebo Výkrm se již se zvířaty pracuje hromadně po turnusech.

To znamená, že jednotlivé události (naskladnění, vyskladnění, úhyn, ...) se zadávají jako událost nějakého počtu kusů zvířat. I zde je však důsledně dbáno na dohledatelnost a veškeré pořizivání se děje formou jasně evidovaných dokladů.

Project 1 image Project 1 image Project 1 image

Seurop

Tento modul slouží pro vyhodnocování zpeněžování jatečných prasat dle systému Seurop. Obsahuje nástroje pro import vážních protokolů z datových souborů poskytovaných zpracovateli a sestavy pro analýzu takto získaných dat.

Project 1 image Project 1 image Project 1 image

Rozbory

Společný modul obsahující další rozborové sestavy pro podrobnější analýzu dat ze všech výše uvedených modulů.

Project 1 image