Zabýváme se zakázkovým vývojem business aplikací.

Naše služby

Zakázkový vývoj aplikací

Pro naše zákazníky vyvíjíme informační systémy, které plně respektují požadavky a specifika odvětví, ve kterém působí.

Zákazníkům nabízíme možnost aktivní kooperace na procesu vývoje včetně průběžného nasazování vyvíjených částí systému do provozu. Zákazník tak může průběžně upřesňovat své požadavky, aby finální produkt co nejvíce vyhovoval jeho potřebám a představám.

Provoz a servis

Pro dodané systémy samozřejmě zajišťujeme dlouholetou technickou podporu.

Jako doplňkové služby nabízíme hostování serverových částí systémů na vlastní infrastruktuře nebo službu zálohování dat.

Uživatelská podpora a školení

Zásadní roli hrají v každém systému jeho uživatelé. Komunikaci s nimi proto věnujeme velkou pozornost ve všech částech životního cyklu aplikace, od samého počátku vývoje, přes nasazování a testování až po běžný provoz.

Jsme připraveni na jejich dotazy a čerpáme z jejich cenných připomínek a nápadů.


Naši klienti